Medijski Partneri

Promoteri NTRUS u Vašoj opštini

Na ovoj stranici možete videti spisak svih naših promotera u vašoj opštini.

Trenutno ih ima 5, a svakim danom ih je sve više.

 

Saša Luković, direktor regionalnog centra (ID: 30001)

telefon: 064/873-8835, 062/285-502, Niš

e-mail: sasal.nis@trzistesrbije.com

 

Mladen Križan, direktor opštinskog centra (ID: 32001)

telefon: 064/ 123- 9469, 064/873-8855, Pirot

e-mail: mladenk.pirot@trzistesrbije.com

 

Bojan Đurovic, koordinator-promoter (ID: 32108)

telefon: 064/173-5846, 064/873-8999, Pirot

e-mail: bojandj.pirot@trzistesrbije.com

 

Ksenija Križan-Kitanović, promoter (ID: 32109)

telefon: 064/557-7577, Pirot

e-mail: ksenijak.pirot@trzistesrbije.com

 

Dragana Pančić, promoter (ID: 32112)

telefon: 010/371-131, 064/809-52-60, Pirot

e-mail: draganap.pirot@trzistesrbije.com

 


408